Trompete

Name: Nina Hofstetter

Spitzname: Nina

Mitglied seit: 2014

 

Name: Timo Stalder

Spitzname: Timy

Mitglied seit: 2013

 

Name: Rahel Portmann

Spitzname: Rählii

Mitglied seit: 2012

 

Name: Leonie Portmann

Spitzname: Lönii

Mitglied seit: 2013

 

Name: Anja Bühler

Spitzname: Anja

Mitglied seit: 2013

 

Name: Jacob Rieger

Spitzname: Köbii

Mitglied seit: 2015

 

Name: Manuel Wicki

Spitzname: Mänii

Mitglied seit: 2013

 

Name: Carole Stalder 

Spitzname: Cärii

Mitglied seit: 2012

 

 

Name: Stefanie Murpf

Spitzname: Steffii

Mitglied seit: 2015

 

Name: Michelle Emmenegger

Spitzname: Mischii

Mitglied seit: 2012

 

Name: Salome Glanzmann

Spitzname: Salo

Mitglied seit: 2014

 

 

Name: Elias Wicki

Spitzname: Elias

Mitglied seit: 2016

Name: Joya Portmann

Spitzname: Joy

Mitglied seit: 2015

Name: Laura Erni

Spitzname: Laura

Mitglied seit: 2015